'زاینده رود دوباره خشک می‌شود'

غلامحسین حیدرپور، معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت که به دلیل افت ذخیره آب اصفهان، زاینده رود برای پنجمین سال متوالی در تابستان خشک می‌شود.

آقای حیدرپور روز شنبه ۲۰ خرداد (۹ ژوئن) به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که میزان ذخایر آب اصفهان به دلیل خشکسالی پنج سال گذشته به پایین‌ترین مقدار خود در چهل سال اخیر رسیده است و به همین دلیل خروجی آب از دریچه‌های سد زاینده رود کاهش یافته و تا چند روز دیگر رودخانه زاینده رود به طور کامل خشک خواهد شد.

او با اشاره به اینکه آب زاینده رود از اسفند ماه برای کشت بهاره کشاورزان جاری بوده است، گفت که در حال حاضر کشت غلات به پایان رسیده و آب باقی مانده پشت سد زاینده رود فقط برای شرب و صنعت اختصاص دارد و به همین دلیل تا پایان فصل گرما و آغاز سال زراعی جدید زاینده رود خشک خواهد ماند.