شرایط اضطراری در برمه در پی درگیری بودائیان و مسلمانان

دولت برمه در بخشی از غرب این کشور که صحنه درگیری خونین میان بودائیان و مسلمانان بود شرایط اضطراری برقرار کرده است.

پیش تر مقررات منع رفت و آمد در چهار شهر استان راخین از جمله مرکز این استان اعلام شده بود.

درگیری ها پس از آن اتفاق افتاد که گفته شد مسلمانان به یک زن بودایی تجاوز کرده اند و او را به قتل رسانده اند.

در درگیری های مذکور ۱۷ نفر کشته شدند.