حزب سوسياليت فرانسه و متحدانش 'برنده انتخابات پارلمان' می شوند

طبق نظرسنجی ها، حزب سوسياليت فرانسوا اولاند، رئيس جمهوری فرانسه و متحدانش بيشترين آرا را در اولين دوره انتخابات پارلمان ازآن خود کرده است.

حزب سوسیالیست در رقابتی نزدیک با حزب راستگرای یو ام پی موفق شد ۳۵ درصد آرا را کسب کند اما حمایت متحدین سبز از حزب سوسیالیست پیروزی آرای آنها را به نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داد.

انتظار می رود نتیجه این رای گیری ابعاد و سرعت انجام اصلاحات تحت نظر رئیس جمهوری جدید این کشور را مشخص کند.

طبق نظرسنجی ها نتیجه میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل سال جاری کاهش پیدا کرده است. حزب سوسیالیست ۶۰ درصد آرا را در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورد.

۴۶ میلیون نفر در فرانسه واجد شرایط رای دادن هستند. پارلمان این کشور ۵۷۷ کرسی دارد.

چند موسسه نظرسنجی اعلام کرده اند که حزب چپ گرا حداقل ۲۸۹ کرسی و حداکثر ۳۶۸ کرسی را از آن خود خواهد کرد.