فروش يکی از نامه های ناپلئون به زبان انگليسی در فرانسه

یک نامه نادر که توسط ناپلئون بناپارت، امپراتورفرانسه در اوایل قرن نوزدهم به زبان انگلیسی نوشته شده بود، در حراجی در فرانسه به قیمت ۴۰۰ هزار دلار به فروش رسید.

این قیمت پنج برابر مبلغی بود که پیشتر تخمین زده می شد.

ناپلئون این نامه را در سال ۱۸۱۶ میلادی زمانی که در جزیره سنت هلن تبعید بود و سعی می کرد زبان انگلیسی بیاموزد، نوشته بود.

این نامه یکی از سه نامه ای است که ناپلئون به زبان انگلیسی نوشته است.