پلیس روسیه خانه شماری از فعالان سیاسی را بازرسی کرد

پلیس روسیه در آستانه برگزاری راهپیمایی ضد دولتی در مسکو، به خانه شماری از فعالان سیاسی یورش برده و آنها را مورد بازرسی قرار داده است.

این تحقیق در ارتباط با خشونت های صورت گرفته بین معترضان و پلیس در جریان اعتراضات خیابانی علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور صورت گرفته است.

آقای پوتین، روز جمعه ۸ ژوئن، قانون جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن میزان جریمه افرادی که دست به اعتراض زده و باعث بروز خسارت و یا زخمی شدن افراد دیگر می شوند را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

مخالفان که قصد دارند روز سه شنبه ۱۲ ژوئن دست به یک راهپیمایی گسترده بزنند، مقامات آن کشور را به محدود کردن آزادی بیان متهم کرده اند.