'سپر دفاعی با کودکان سوری'

سازمان ملل متحد می گوید که نیروهای دولتی سوریه از کودکان برای ایجاد سپر انسانی برای تانک هایشان استفاده می کنند.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور مربوط به کودکان در درگیری‌های مسلحانه، گفته که نیروهای دولتی در سوریه، کودکان را مجبور می کنند تا روی تانک ها سوار شوند تا مخالفان مسلح نتوانند به تانک حمله کنند.

رادیکا کوماراسوامی، گفت ناظرانی که او به سوریه فرستاده با خبرهای هولناکی بازگشته اند.

ناظران به خانم کوماراسوامی گفته اند کودکانی را دیده اند که جای شکنجه بر بدن هایشان بوده است.

او همچنین به ارتش آزاد سوریه هم انتقاد کرده و گفته آنها از کودکان زیر شانزده سال در "موقعیت های خط مقدم" استفاده می کنند.

در عین حال خانم کوماراسوامی می گوید که شواهدی در دست نیست که این کودکان به عنوان نیروی نظامی با ارتش آزاد سوریه همکاری می کردند.