داوود احمدی نژاد: در جایگاه عقیل (برادر حضرت علی) نیستم

داوود احمدی نژاد، برادر محمود احمدی نژاد، اظهارات اخیر برادرش را مورد انتقاد قرار داده و گفته که خواست او از رئیس جمهوری این بوده "که عناصر بی هویت را از خود دور کند و هیچگاه خواسته مالی نداشته" و پرسیده: "کجای این اعتراض سبب شد من در جایگاه عقیل قرار گیرم؟"

به گزارش خبرآنلاین، محمود احمدی نژاد اخیر در مقاله ای نوشت که برخی افراد عدالت را فقط برای سایرین می پسندند و افزود "در اجرای عدالت، انسان به ناگاه چشم باز کرده و خود را در مقابل برادرش می بیند؛ همانطور که امام علی در مقابل برادرش قرار گرفت."

داوود احمدی نژاد به خاطر خویشاوندی با رئیس جمهوری تا تابستان سال ١٣٨٧ سمت رئیس بازرسی نهاد ریاست جمهوری را برعهده داشت اما ظاهرا به دلیل اختلاف با برادرش از این سمت کناره گرفت، یا کنار گذاشته شد.

برخی منابع خروج داوود احمدی نژاد از نهاد ریاست جمهوری را به اختلاف نظر او با برخی از افراد نزدیک به رئیس جمهوری و یا مخالفت با بعضی از انتصابات دولتی عنوان کرده اند.