اعتراف مردی که صد برابر وام درخواستی از بانک دریافت کرد

یک شهروند چینی تبار زلاندنو به "سرقت" چند میلیون دلار که به اشتباه به حساب بانکی او واریز شده بود اعتراف کرده است.

دو سال پیش، هویی گائو از بانک خود تقاضای دریافت هفتاد و پنج هزار دلار وام کرد اما بانک به اشتباه، یکصد برابر این مبلغ را به حساب او واریز کرد و قبل از اینکه بانک به اشتباه خود پی ببرد، آقای هویی با انتقال این پول به حساب های مختلف، از زلاند نو گریخته و به چین رفته بود.

چندی پیش، مقامات چینی هویی گائو را که دو سال متواری بود، بازداشت کردند و برای پیگرد قانونی به زلاند نو تحویل دادند.