مخالفان ولادیمیر پوتین بر برگزاری تظاهرات اعتراضی تاکید کردند

فعالان سیاسی مخالفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفته اند که با وجود اقدامات ماموران امنیتی برای جلوگیری از تجمع اعتراضی آنان، همچنان در نظر دارند روز سه شنبه (امروز) نخستین تظاهرات بزرگ خود را از زمان آغاز زمامداری آقای پوتین در ماه مه در مسکو برگزار کنند.

روز گذشته، ماموران امنیتی محل سکونت شماری از فعالان مخالف دولت را تفتیش کردند و تجهیزات کامپیوتری و تلفن های موبایل آنان را با خود بردند و همچنین، به شماری از رهبران مخالف گفتند که ساعاتی قبل از آغاز تظاهرات روز سه شنبه، به ادارات بازپرسی مراجعه کنند.

وزارت خارجه آمریکا اینگونه اقدامات را به منزله سرکوب حق آزادی بیان و اجتماع دانسته اما مقامات پلیس روسیه گفته اند که عملیات اخیر آنان ارتباطی به تظاهرات جاری ندارد و به تحقیقات پیرامون بروز خشونیت در تظاهرات ماه گذشته علیه انتخاب آقای پوتین مربوط است.