تلاش واتیکان و سازمان راهبه‌های آمریکایی برای تفاهم

رهبران سازمان موسوم به "کنفرانس رهبری زنان مذهبی" که دهها هزار راهبه در آمریکا عضو آن هستند، با مقامات واتیکان ملاقات و در مورد اختلاف نظر در مورد برخی مسایل اعتقادی با آنان گفتگو می کنند و دو طرف گفته اند خواهند کوشید به تفاهمم برسند.

در ماه آوریل سال جاری، واتیکان با انتشار گزارشی گفت که فعالیت این سازمان در ترویج اشکال افراطی فمینیسم و سکوت در مورد "حق حیات" (مربوط به آزادی سقط جنین) با اصول اعتقادی کلیسای کاتولیک در تعارض است.

در مقابل، راهبان عضو این سازمان گفته اند که هدف اصلی فعالیت آنان، تلاش در پیشبرد عدالت و برابری اجتماعی است و انتقاد واتیکان ناشی از سوء تفاهم است.

.