مرگ یک زن در آتش سوزی مهیب کلورادو

مقام های محلی ایالت کلورادوی آمریکا مرگ یک نفر بر اثر آتش سوزی بزرگی که در این از منطقه آمریکا روی داده را تایید کردند.

در حالی که ۶۰۰ آتش نشان در شهر فورت کالینز در ایالت کلورادوی آمریکا تلاش می کنند آتش سوزی بزرگی که را که در جنگل های این منطقه به راه افتاده مهار کنند، مقام های محلی از مرگ یک زن در جریان این واقعه خبر داده اند.

آتش سوزی هم اکنون منطقه ای به وسعت حدود ۱۸ هزار هکتار را در بر گرفته است.

هواپیماهای آب پاش از آسمان و آتش نشان هایی که از روی زمین منطقه را محاصره کرده اند تلاش می کنند ضمن محدود کردن دامنه گسترش آتش، آن را مهار کنند.