ناخرسندی رئیس جمهوری سومالی از خروج نظامی اتیوپی

شیخ شریف شیخ احمد، رئیس جمهوری سومالی، از خروج واحدهای ارتش اتیوپی و شبه نظامیان وابسته به آنان از بخش هایی از سومالی ابراز ناخرسندی کرده اما مشخص نکرده است که دلیل اقدام سومالی چه بوده است.

در روزهای اخیر، نظامیان اتیوپی، که در حمایت از دولت سومالی در برابر با اسلامگرایان الشباب موفقیت های قابل توجهی به دست آورده اند، دست کم سه شهر سومالی را که از تصرف اسلامگرایان خارج کرده بودند ترک کرده اند.

به گفته ساکنان برخی از این شهرها، با خروج نظامیان اتیوپی، شبه نظامیان الشباب به این شهرها بازگشته و گفته می شود دست کم دو نفر را به جرم همدستی با نیروهای اتیوپی اعدام کرده اند.