رئیس جمهوری سابق تونس به بیست سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری دولتی تونس، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، او را به جرم ارتباط با کشته شدن چهار نفر به دست ماموران دولتی در جریان تظاهرات ضد دولتی ژانویه سال گذشته به بیست سال حبس محکوم کرده است.

حرکت اعتراضی شمال آفریقا و خاورمیانه موسوم به "بهار عربی" از تونس آغاز شد و آقای بن علی چند روز پس از آغاز تظاهرات، تونس را ترک کرد و به عربستان سعودی رفت و انتقال قدرت در آن کشور نسبتا با خشونت کمتری صورت گرفت.

محاکمه بن علی به طور غیابی برگزار شده و دادگاه پیشتر ا و را به جرم اختلاس مالی به سی سال حبس محکوم کرده است اما دولت عربستان به تقاضای مقامات تونسی برای استرداد رئیس جمهوری سابق آن کشور پاسخی نداده است.

.