نماینده ویژه سازمان ملل وارد برمه شد

ویجای نامبیار، نماینده سازمان ملل به منظور بررسی خشونت مذهبی بین بوداییان و مسلمانان در غرب برمه که تا کنون دست کم هشت کشته برجای گذاشته وارد این کشور شده است.

اعزام آقای نامبیار به برمه نشانه نگرانی بین المللی در مورد درگیری بین پیروان دو مذهب است.

نماینده ویژه سازمان ملل با همراهی وزیر امور مرزهای برمه به مرکز استان راخین، در غرب این کشور سفر کرده، و قرار است تحقیقاتی را در مورد علت بروز درگیری انجام دهد.

مطالب مرتبط