عفو بین الملل: ارتش سوریه سیاست زمین سوخته را دنبال می‌کند

عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار یک گزارش هفتاد صفحه ای و استناد به آنچه که شواهد تازه از جنایت علیه بشریت در سوریه خوانده، گفته است که ارتش سوریه علیه مردم این کشور به سیاست "زمین سوخته" دست زده است.

براساس این گزارش، که با عنوان "تلافی جویی مرگبار" منتشر شده، نیروهای دولتی علاوه بر حملات کور به مناطق مسکونی و قتل غیرنظامیان، محل های کسب و خانه های شهروندان را ویران و امکانات زندگی شهروندان را نابود می کنند.

عفو بین الملل با متهم کردن حکومت سوریه به ادامه و تشدید جنایت سازمان یافته علیه بشریت، از جامعه جهانی خواسته است برای وادار کردن مقامات سوری به توقف سرکوب مردم خود، به اقدامات لازم دست بزنند.