دادگاه قانون اساسی مصر سرنوشت انتخابات را تعیین می کند

روز پنجشنبه، ٢٥ خرداد (١٤ ژوئن)، قضات دادگاه عالی قانون اساسی مصر در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت احمد شفیق، یکی از دو نامزد مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، تصمیم گیری می کنند.

احمد شفیق، که از او به عنوان نامزد مورد نظر سکولارها نام برده می شود، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر بود و دادگاه عالی باید تصمیم بگیرد که آیا سابقه آقای شفیق به منزله عدم صلاحیت او برای رقابت در انتخابات است یا نه.

دادگاه عالی قانون اساسی همچنین رای خود را در مورد ادعای نقص در قوانین انتخاباتی ناظر بر انتخابات پارلمانی مصر، که در آن اسلامگرایان موفق به کسب بیشترین کرسی ها شدند، و در نتیجه، قابل قبول بودن نتیجه آن انتخابات اعلام می دارد.

.