لغو سفر مقام ایرانی به عربستان به خاطر اعدام اتباع ایرانی

در اعتراض به اعدام تعدادی از اتباع ایرانی در عربستان سعودی، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سفر خود به جده برای دیدار با مقامات سعودی را لغو کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، قرار بود آقای امیر عبداللهیان روز گذشته با وزیر خارجه سعودی در جده دیدار و دعوت محمود احمدی نژاد از پادشاه سعودی برای شرکت در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در تهران را به وی تسلیم کند.

اوایل این هفته گزارش شد که عربستان سعودی چند ایرانی را که به جرم حمل مواد مخدر اعدام کرده بی آنکه این افراد از زمان بازداشت از حق دسترسی به حمایت کنسولی برخوردار بوده باشند.