شیرخشک آلوده به جیوه در چین جمع آوری شد

شرکت "ییلی" Yili یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد لبنی در چین، مقادیری شیرخشک نوزاد تولیدی این کارخانه را به دلیل آلودگی به میزان خطرناک جیوه از بازار جمع آوری کرده اما گفته است که نمی داند این ماده، که به کلیه و مغز آسیب می زند، از چه طریقی وارد شیرخشک تولیدی شرکت شده است.

این نخستین بار نیست که کشف می شود مواد غذایی تولیدی چین از جمله مواد مورد مصرف نوزادان به مواد زیانبار آلوده است.

چهار سال پیش، مصرف شیرخشک آلوده به ملامین دست کم شش نوزاد چینی را کشت و صدهاهزار تن دیگر را بیمار کرد.