نامزد ائتلاف حاکم هند در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد

ائتلاف حاکم بر هند، پراناب موکرجی، وزیر دارایی و از رهبران قدیمی حزب کنگره را به عنوان نامزد مورد حمایت خود در انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده معرفی کرده است.

آقای موکرجی از افراد نزدیک به سونیا گاندی، رئیس حزب، محسوب می شود و در گذشته در سمت های مهم کابینه مانند وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر دفاع و وزیر تجارت خدمت کرده است.

احزاب مخالف هنوز نامزد مورد حمایت خود را معرفی نکرده اند.

ریاست جمهوری هند یک مقام تشریفاتی است و رئیس جمهوری با رای اعضای انتخابی پارلمان ملی و مجالس قانونگذاری ایالتی برای پنج سال به این سمت انتخاب می شود.