رئیس بانک مرکزی ایران: نمی‌توان از بانکها انتظار سودآوری داشت

رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری مهر گفته است که رقم مطالبات معوق بانکی به ٥٣٨ هزار میلیارد ریال می رسد و "با توجه به این رقم، نمی توان انتظار سودآوری از نظام بانکی کشور داشت."

محمود بهمنی گفته است که مطالبات معوق بانک ها مانند بلوکه شدن پول به همین میزان است و گفت علاوه بر این، بانک ها ملزم به قراردادن سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی تا ١٧ درصد هستند.

در مورد توزیع سکه های طلا، رئیس کل بانک مرکزی گفت که عیار و وزن سکه های پیش فروشی تفاوتی با سایر سکه ها ندارد.