احمدی‌مقدم: پخش فوتبال در سینما دردی از مردم را دوا نمی‌کند

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران با انتقاد از پخش مسابقات فوتبال در سینماهای ایران، این مساله را تمام شده دانست.

آقای احمدی مقدم گفت: "پخش فوتبال در سینما، چه کمکی به سینماگران می کند و چه مشکلی را از پیش پای آنها بر می دارد؟"

فرمانده نیروی انتظامی ایران افزود که "پخش فوتبال در سینماها دردی از مردم را دوا نمی کند و افراد نباید به این موضوع دامن بزنند و وقتی مردم می توانند فوتبال را در خانه بدون هزینه ببینند، چه مزیتی دارد که آن را در سینما ببینند؟"

سرتیپ بهمن کارگر، معاون اجتماعی پلیس ایران نیزچند روز پیش از پخش فوتبال در سینماها انتقاد کرده و آن را به شان زنان ندانسته بود.

او گفته بود که "زنان باید از پلیس برای جلوگیری از تماشای فوتبال در سینماها تشکر کنند."