انفجار انتحاری در سومالی

یک بمبگذار انتحاری در سومالی خودروی پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی پادگان ارتش در شهر افجوی منفجر کرده است.

گروه پیکارجوی اسلامگرای شباب می گوید یکی از نیروهای این گروه، این حمله را انجام داده است.

هنوز میزان تلفات این انفجار مشخص نشده است.

نیروهای دولتی و اعزامی اتحادیه آفریقا ماه پیش نیروهای شباب را از این شهر بیرون راندند.

افجوی در سی کیلومتری موگادیشو، پایتخت سومالی قرار دارد.