وزیر نیرو: خشکسالی عامل بی‌آبی دریاچه ارومیه است

وزیر نیروی ایران گفته است که خشک شدن دریاچه ارومیه به دلیل بروز خشکسالی در کشور است و "اگر موضوع خشکسالی نبود، واقعا در این زمینه مشکلی نداشتیم."

مجید نامجو روز شنبه، ۲۷ خرداد به خبرگزاری مهر گفته است که رئیس‌جمهور ایران دستور داده است تا "با سرعت طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که می‌توان به دریاچه ارومیه منتقل کرد را انجام دهیم."

او وضعیت دریاچه ارومیه را یک موضوع ملی خواند و گفت: اطمینان داریم که حداقل ۲ طرح بزرگ انتقال آب را تا پایان سال ۹۱ به اتمام برسانیم.