رادنی کینگ درگذشت

رادنی کینگ مردی سیاهپوستی که مضروب شدن او توسط پلیس لس آنجلس به شورش های ۲۰ سال قبل در آن شهر دامن زد در سن ۴۷ سالگی درگذشته است.

نامزد آقای کینگ جسد او را در قعر یک استخر شنا پیدا کرد اما به نظر نمی رسد که حادثه قتل بوده باشد.

او در سال ۱۹۹۱ از ماموران پلیس کتک خورد اما آن ماموران سال بعد از آن تبرئه شدند.

آن حکم به درگیری هایی میان معترضان و پلیس منجر شد که بیش از ۵۰ کشته و هزاران زخمی به جا گذاشت.

آن شورش ها همچنین خرابی های زیادی به بار آورد.