رهبر طرفداران دموکراسی در برمه وارد لندن شد

آنگ سان سوچی، از فعالان سیاسی طرفدار دموکراسی در برمه، به منظور دیداری چهار روزه از بریتانیا وارد لندن شده و قرار است برای دیدار با اعضای خانواده خود به شهر آکسفورد سفر کند.

آنگ سان سوچی، که به دلیل مبارزه برای برقراری دموکراسی در برمه بیست سال گذشته را در حبس خانگی به سر برد، در دهه ١٩٨٠ چند سالی را همراه همسرش، مایکل آریس که استاد دانشگاه بود، در آکسفورد زندگی کرد.

مایکل آریس در سال ١٩٩٠ در اثر بیماری در بریتانیا درگدشت در حالیکه به دلیل خودداری دولت برمه از صدور ویزا، همسرش را ندیده بود و خانم آنگ سان سوچی هم از بیم آنکه اجازه بازگشت به برمه را نیابد، ار سفر به بریتانیا خودداری ورزید.