هیگ: کشتی حامل اسلحه روسی برای سوریه باز گشت

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا از بازگشتن یک کشتی حامل اسلحه روسی برای سوریه از نزدیکی سواحل اسکاتلند خبر داده است.

پیش تر شرکت بیمه استاندارد کلاب، که یک شرکت بریتانیایی است، گفته بود که پوشش بیمه ای کشتی الائد را لغو کرده و این کشتی در نزدیک سواحل غربی اسکاتلند در شمال بریتانیا متوقف شده است.

دولت بریتانیا گفته است که اطلاع یافته بود که این کشتی حامل یک محموله هلی کوپترهای نظامی به مقصد سوریه است در حالیکه پیشتر به آگاهی دولت روسیه رسانده بود که حمل هر نوع تسلیحاتی برای دولت سوریه باید متوقف شود.

روسیه گفته است که ارسال تسلیحات به سوریه بر اساس قراردادهای قبلی صورت می گیرد و اسلحه های صادراتی در مقابله با "تظاهرات مسالمت آمیز" کاربرد ندارد، اما بعضی گزارش های خبری حاکی از حملات گسترده هلی کوپترهای ارتش سوریه به مناطق شهری بوده است.