میزان غبار هوای آبادان و خرمشهر 'به ۴۵ درجه حد مجاز رسید'

گزارش ها حاکی است که میزان گرد و غبار موجود در هوای آبادان و خرمشهر به ۴۵ برابر حد مجاز رسیده است.

احمد موسوی آزاد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان میزان گرد و غبار در هوای این دو شهرستان را امروز (سه شنبه ۳۰ خرداد ماه) حدود شش هزار و ۸۰۰ میکروگرم بر متر مکعب اعلام کرد.

در همین حال رئیس اداره هواشناسی آبادان دلیل گرد و غبار امروز در این دو شهرستان را تغییرات جوی در صحراهای کشور عراق عنوان کرد.

به گفته رئیس اداره هواشناسی آبادان افزایش گرد و غبار باعث شده که دید افقی در آبادان به کمتر از ۱۰۰ متر برسد.