خشونت مذهبی در برمه دهها هزار تن را آواره کرده است

نمایندگان سازمان های امدادرسانی در برمه گفته اند که حدود نود هزار نفر از ساکنان غرب این کشور در نتیجه ادامه خشونت بین جوامع بودایی و مسلمان از محل سکونت خود گریخته و آواره شده اند.

برنامه غذای سازمان ملل از تحویل مواد غذایی برای تامین نیاز حدود دو سوم از بیجاشدگان خبر داده و گفته است که ماموران مرزی بنگلادش از ورود آوارگان برمه ای به آن کشور جلوگیری می کنند.

خشونت بین دو جامعه دینی، که تا کنون بیش از پنجاه کشته برجای گذاشته، زمانی آغاز شد که در میان بوداییان منطقه شایع شد که یک مرد مسلمان به یک زن بودایی تجاوز کرده و بعد او را به قتل رساند است.