بانک مرکزی ایران 'لیست سیاه' بدهکاران بانکی تهیه می‌کند

یک مقام بانک مرکزی ایران گفته است که بانک در نظر دارد یک "فهرست سیاه" از کسانی تهیه کند که بدهی معوقه دارند و با وجود هشدار بانک مرکزی و تمدید قراردادهای آنان، هنوز بدهی خود را بازپرداخت نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مطالبات سیستم بانکی در فصل نخست سال گذشته شمسی به حدود ٣٦٠ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال پیش از آن تا ٤٠ درصد افزایش داشت.

این مقام بانک مرکزی در عین حال گفته است که بدهکارانی که به دلیل شرایط اقتصادی داخلی و خارجی قادر به تادیه بدهی خود نبوده اند در لیست سیاه قرار نمی گیرند.

در برخی از کشورهای جهان، موسساتی در زمینه گردآوری اطلاعات در مورد افراد بدهکار بدحساب فعالیت می کنند که به بانک ها و موسسات اعتباری دیگر امکان آن را می دهد تا در زمینه معامله با قبیل افراد حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.