نتیجه انتخابات مصر تا پایان بررسی شکایات رسمیت ندارد

کمیسیون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مصر گفته است که تا تکمیل روند بررسی شکایات انتخاباتی، نتیجه رای گیری اعلام نمی شود و ادعای افراد و گروه های مختلف در مورد فرد پیروز در این انتخابات رسمیت ندارد.

اطلاعیه کمیسیون در حالی انتشار می یابد که کوتاه مدتی پس از پایان رای گیری، طرفداران محمد مرسی، نامزد وابسته به اخوان المسلمین او را برنده انتخابات اعلام کردند و بعدا، ستاد انتخاباتی احمد شفیق، رقیب انتخاباتی او هم از پیروزی آقای شفیق در انتخابات خبر داد.

به گفته ناظران، از آنجا که مصر هنوز دارای قانون اساسی جدید نیست و پارلمان نیز به دستور دادگاه قانونی اساسی منحل شده، حتی با اعلام نتیجه انتخابات، حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری جدید مشخص نمی شود و این احتمال منتفی نیست که برنده این انتخابات به طور موقت و تنها تا زمان تصویب قانون اساسی جدید در سمت ریاست جمهوری باقی بماند.

در همانحال، شورای نظامی حاکم بر مصر، که اداره عالیه امور کشور را از زمان برکناری حسنی مبارک در دست داشته، اختیارات جدیدی را برای خود تصویب کرده که مشخصا دامنه اقتدار رئیس جمهوری را محدود می کند.