پاپ خواستار توقف حمله به مسیحیان در نیجریه شد

پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کلیسای کاتولیک، آنچه را که "حملات تروریستی" به مسیحیان خوانده تقبیح کرده و از پیروان تمامی ادیان در این کشور خواسته است تا از دست زدن به اقدامات تلافی جویانه خودداری ورزند.

شهر کادونا در شمال نیجریه در روزهای اخیر شاهد درگیری مسلمانان و مسیحیان بوده که پس از عملیات گروه اسلامگرای تندرو بوکو حرام در بمب گذاری در تعدادی از کلیساهای منطقه آغاز شد.

همچنین، از شهر داماتو در شمال نیجریه هم که شاهد نبرد نیروهای دولتی و نفرات بوکو حرام بوده، درگیری هایی بین مسلمانان و مسیحیان گزارش شده است.

روز گذشته، انجمن مسیحیان نیجریه گروه بوکو حرام را متهم کرد که علیه مسیحیان اعلام جنگ کرده است.