تقاضا برای برخورد با عاملان 'بی حرمتی به قرآن' در پایگاه بگرام

بر اساس گزارش های منتشر شده، هیات بازرسان مامور بررسی پرونده "بی حرمتی" نظامیان ایالات متحده به قرآن در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان، خواهان برخورد اداری با هفت نفر از سربازان آمریکایی شده است.

به گفته یکی از بازرسان که خواسته نامش فاش نشود، نتیجه تحقیقات صورت گرفته به وزارت دفاع آمریکا تحویل داده شده و در حال بررسی است.

انتشار خبر سوزانده شدن قرآن در پایگاه بگرام در ماه فوریه باعث بروز تظاهرات خونین در افغانستان و حمله علیه نیروهای نظامی ناتو را به همراه داشت.