احتمال استیضاح رئیس جمهوری پاراگوئه بیشتر شد

مجلس سفلی پاراگوئه رای به آغاز روند استیضاح فرناندو لوگو، رئیس جمهوری این کشور داده است.

این مساله پس از آن مطرح شد که پلیس تلاش کرد زارعان بی زمین را از مزارع اخراج کند و درگیری میان دو طرف به خشونت کشید.

هفده نفر از جمله از زارعان و پلیس در این خشونت ها کشته شدند.

آقای لوگو که پیشتر یک اسقف کاتولیک بود، چهار سال پیش به این سمت دست یافت.

او اولین رئیس جمهوری چپگرای پاراگوئه است.

او شایعه استعفای خود را تکذیب کرده و وعده برپایی دادگاهی عادلانه را داده است.

استیضاح رئیس جمهوری پاراگوئه نیاز به تائید سنای این کشور دارد که در کنترل مخالفان است.