مدال آوران المپیکی ایران 'حقوق مادام العمر می گیرند'

محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی، گفته است که "تمام قهرمانانی که موفق به کسب مدال در بازی های المپیک شوند مطابق آیین نامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، به صورت مادام العمر حقوق دریافت خواهند کرد."

به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر ورزش و جوانان افزوده است که این حقوق مادام العمر "حتی پس از درگذشت این ورزشکاران، به خانواده های آنها نیز پرداخت خواهد شد."

بازی های المپیک سال ٢٠١٢ از ٢٧ ژوئیه تا ١٢ اوت سال جاری در لندن برگزار می شود و در یکی از خیابان های اصلی لندن، در میان پرچم کشورهای شرکت کننده، پرچم ایران هم آویخته شده است.