کشف 'مواد منفجره' در نیروگاه اتمی در سوئد

پس از کشف مقداری مواد مشکوک در نیروگاه هسته ای رینگهالس در سواحل غربی سوئد در روز چهارشنبه، در هر سه نیروگاه اتمی این کشور شرایط فوق العاده امنیتی برقرار شده است.

این مواد در بسته ای در یک لیفت تراک جاسازی شده بود که به طرف مرکز عملیاتی رآکتورها حرکت می کرد و ماموران ایمنی نیروگاه احتمال وجود مواد منفجره به منظور خرابکاری در این تاسیسات را مورد نظر قرار دادند.

پلیس گفته است که اگرچه مواد کشف شده چاشنی نداشته اما این واقعه به عنوان برنامه ای برای خرابکاری مورد بررسی قرار گرفته هر چند هنوز فرد یا گروهی به عنوان عوامل مظنون به این برنامه ریزی معرفی نشده است.