صلیب سرخ: گلوله باران حمص مانع از کمک به غیرنظامیان است

صلیب سرخ گفته است که ادامه گلوله باران سنگین شهر حمص مانع از دسترسی به صدها غیرنظامی ساکن شهر است که به کمک های اولیه نیاز مبرم دارند.

روز گذشته، نیروهای دولتی و مخالفان حکومت بشار اسد، در اصول با برقراری آتش بس به مدت دو ساعت موافقت کردند اما به گفته خبرنگار بی بی سی، ورود امدادرسانان صلیب سرخ ممکن است تا چند ساعت یا حتی چند روز دیگر عملی نباشد.

صلیب سرخ تاکید کرده است که اولویت امدادرسانان در درجه اول، انتقال زخمی ها و تحویل آب، غذا و دارو به ساکنان شهر است.

حمص از مراکز اصلی مخالفت با حکومت بشار اسد محسوب می شود و در چند ماه اخیر، هدف حملات سنگین زمینی و هوایی نیروهای دولتی قرار داشته است.