معاون وزیر خارجه ایران: سعود الفیصل دروغ گفته

حسین امیرعبدالهیان، معاون وزارت خارجه ایران، سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان را به دروغگویی متهم کرده است.

آقای امیرعبدالهیان گفته روزی که سعود الفیصل به علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران قول داده بود اعدام اتباع ایرانی را برای بررسی بیشتر به تعویق بیاندازد، عده‌ای از آنها اعدام شده بودند.

آقای امیرعبدالهیان هفته گذشته نیز در اعتراض به اجرای حکم اعدام شهروندان ایرانی، سفر خود به عربستان را لغو کرده بود.

عربستان در هفته‌های گذشته هجده ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است.

خبر اعدام چند شهروند ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در عربستان اعتراض شدید مقامات ایرانی را برانگیخته است.