پسر رئیس کارتل سینالوآ بازداشت شد

تفنگداران دریایی مکزیک پسر رئیس کارتل سینالوآ را بازداشت کرده اند.

هسوس آلفردو گوزمان سالازار به همراه یک نفر دیگر در ایالت مرکزی هالیسکو به دام تفنگداران دریایی افتاد.

او پسر هواکین گوزمان، معروف به "کوتوله" است که در صدر فهرست افراد تحت تعقیب در مکزیک قرار دارد.

به گفته هوزه لوئیس ورگارا، سخنگوی نیروی دریایی مکزیک، هسوس آلفردو گوزمان سالازار که به "گامبو" معروف است، در حال تبدیل شدن به یکی از مهره های اصلی کارتل سینالوآ است.

به گفته این سخنگو، او مسوول قاچاق مواد مخدر میان مکزیک و ایالات متحده است.

آقای ورگارا گفت گوزمان پسر مسوول اداره املاک پدرش هم هست.

هواکین گوزمان در فهرست ثروتمندان بزرگ مجله فوربس قرار دارد.

او از زمان فرار از زندان در سال ۲۰۰۱ در اختفا به سر می برد.