پلیس ویژه بولیوی دست به شورش زده است

نفرات نیروی ویژه پلیس بولیوی در دو قرارگاه واقع در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری دست به شورش زده و فرماندهان خود را اخراج کرده اند در حالیکه صدها مامور پلیس و همسرانشان در حمایت از خواسته های آنان در خیابان های پایتخت به راهپیمایی پرداخته اند.

این افراد خواستار افزایش حقوق خود بوده اند که به طور متوسط در هر ماه به حدود یکصد و پنجاه دلار می رسد اما دولت گفته است که امکان برآوردن این خواسته را ندارد.

همزمان، روزنامه لوس تیمپوس، چاپ بولیوی، گفته است که در جریان سفر رئیس جمهوری ایران به بولیوی، دو طرف توافقنامه ای را برای آموزش ماموران اطلاعاتی و امنیتی بولیوی در جمهوری اسلامی امضا کردند.