استیضاح رییس جمهوری پاراگوئه

فرناندو لوگو، رییس جمهوری پاراگوئه توسط کنگره این کشور استیضاح می شود.

با رای هر دو مجلس کنگره پاراگوئه، رییس جمهوری چپ گرای این کشور مجبور به کناره گیری و پذیرش تصمیم کنگره برای استیضاح شده است.

فرناندو لوگو پیشتر تلاش کرده بود از طریق دیوان عالی این کشور رای استیضاح خود را لغو کند.

این استیضاح در پی کشته شدن ۱۷ نفر در درگیری های هفته گذشته این کشور انجام می شود. این درگیری ها بین کشاورزان و پلیس رخ داده بود و نمایندگان معتقدند رییس جمهوری پاراگوئه این بحران را درست مدیریت نکرده است.

آقال لوگو این استیضاح را کودتایی به دست پارلمان راست گرای پاراگوئه دانسته اما گفته این تصمیم را می پذیرد.