نگرانی وزیر خارجه عراق از گسترش بحران سوریه به همسایگان

هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق امروز شنبه ۲۳ ژوئن، و در پی سقوط یک جنگنده ترکیه توسط سوریه، به خبرنگاران گفته است که "نگرانی عمده ما گسترش بحران به کشورهای همسایه است."

آقای زیباری گفته است به دلیل بافت جمعیتی، نوع روابط و گرایش‌های فرقه‌ای و قومی در منطقه هیچ کشوری در صورت گسترش بحران از آن در امان نخواهد ماند.

به گزارش رویترز، او ابراز نگرانی کرده که چنین احتمالی ظرفیت این را دارد که عراق، ترکیه، اردن و لبنان را به کام جنگ داخلی تمام عیار بکشد.

در گزارش رویترز آقای زیباری حرفی از ایران نزده است.

وزیر امور خارجه عراق گفته است که سرنگونی هواپیمای جنگنده ترکیه نشان‌دهنده این است که بحران سوریه ممکن است آثاری بسیار شدید و جدی بر کشورهایی علاوه بر خود سوریه بگذارد.

وی گفته است که عراق می‌تواند در حل بحران سوریه نقشی سازنده ایفا کند.