محکومیت کشیش آمریکایی در رابطه با آزار جنسی کودکان

یک کشیش ارشد آمریکایی در پرونده آزار جنسی یک پسر ۱۴ ساله محکوم شد.

این کشیش کاتولیک در به خطر انداختن سلامت روحی این پسر با پنهان کاری درباره آزار جنسی او مجرم شناخته شده است.

کشیش ویلیام لین که بر کار صدها کشیش نظارت می کرده از دو اتهام دیگر تبرئه شده است.

دادستان ها آقای لین را متهم کرده بودند که با انتقال مرتب کشیش های تحت نظارتش به کلیساهای دیگر، به پنهان کردن آزار جنسی کودکان کمک می کرده است.

در حال حاضر آقای لین عالیرتبه ترین کشیش کاتولیک آمریکاست که در ارتباط با یک رسوایی دامنه دار مجرم شناخته شده است.