'بیشتر خریدوفروش حیوانات غیرمجاز در تهران انجام می‌شود'

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست ایران از اجرای دائمی مانورهایی برای مقابله با خریدوفروش غیرقانونی، شکار و صید غیرمجاز حیوانات خبر داده است.

حمیدرضا خیلدار به خبرگزاری فارس گفته است که خرید و فروش حیوانات غیرمجاز در تهران بیش از دیگر استان‌های ایران انجام می‌شود.

او همچنین اعلام کرد: کسانی که در خرید و فروش حیوانات غیرمجاز جرمی مرتکب شوند، به دادسرا معرفی خواهند شد و اگر تخلف صنفی هم انجام شود، مغازه متخلفان پلمپ می‌شود.

او از شناسایی ۵ مغازه در تهران خبر داد که محل خرید و فروش غیرمجاز حیوانات هستند و گفت که این مغازه ها پس از دریافت حکم از دادگاه پلمپ خواهند شد.