دانشجوی ایرانی در هلند از 'گروگان شدن' پدرش در ایران خبر داد

یاشار خامنه، یک دانشجوی ایرانی مقیم هلند با انتشار نامه ای از فشار نیروهای امنیتی ایران به خانواده اش خبر داده.

او نوشته است که وزارت اطلاعات ایران پدرش را پنج هفته پیش بازداشت و حتی به اعدام تهدید کرده تا او وادار شود به ایران بازگردد.

یاشار خامنه گفته است که به دلیل این که وی مطالبی را در یک صفحه فیسبوک درباره امام نقی، امام دهم شیعیان، نوشته است، پدرش را در ایران بازداشت کرده اند.

مطالبی که در این باره از سوی او در اینترنت منتشر شده اند، عمدتا غیر واقعی و طنزآمیز هستند. برخی نیز این مطالب را توهین آمیز خوانده اند.

مقام های وزارت اطلاعات ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده اند.