مجازات مقامات محلی چین به دلیل اجبار به سقط جنین

رسانه های دولتی چین گفته اند که یک مقام دولتی در استان شانسی در شمال چین در ارتباط با ماجرای اجبار یک زن باردار به سقط جنین از سمت خود برکنار و چند کارمند محلی به همین دلیل مجازات شده اند.

گزارش های رسانه های همگانی در چین و خارج حاکی از آن بود که مقامات محلی این زن را به دلیل تخطی از قانون تک فرزندی، در هفتمین ماه حاملگی مجبور به سقط جنین کردند اما دقایقی پس از این سقط جنین اجباری، شوهر این زن تصویر همسرش و جنین سقط شده اما کاملا شکل گرفته او را در شبکه اینترنت قرار داد.

ماه گذشته، چن گوانگ چنگ، ناراضی چینی که به دلیل انتقاد از نحوه کنترل جمعیت در چین مدتی را در زندان و حبس خانگی به سر برده بود، پس از پناهندگی به سفارت آمریکا در پکن، توانست موافقت مقامات چینی را برای سفر خود و خانواده اش به آمریکا به دست آورد.