مدیران شرکت ملی نفت نیجریه به خاطر شایعه فساد برکنار شدند

گودلاک جوناتان، رئیس جمهوری نیجریه، مدیرعامل و شماری از مدیران ارشد شرکت دولتی نفت آن کشور را برکنار کرده است.

دفتر ریاست جمهوری نیجریه در اطلاعیه ای، با انتشار این خبر، گفته است که تصمیم به تغییرات در شرکت ملی نفت به منظور افزایش "شفافیت و پاسخگویی" در این شرکت اتخاذ شده است.

از زمان بروز اعتراضات علیه حذف بخشی از یارانه مواد نفتی، رئیس جمهوری نیجریه به دلیل انتشار گزارش هایی از فساد و ولخرجی در موسسات نفتی و سوء استفاده گسترده از برنامه یارانه های سوخت تحت فشار افکار عمومی قرار داشته است.