گزارش سازمان ملل در مورد حقوق بشر در سوریه منتشر می‌شود

جدیدترین گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سوریه روز چهارشنبه، ٧ تیر (٢٧ ژوئن) در مقر این شورا در ژنو منتشر می شود.

این گزارش شامل شرایط حقوق بشر در سوریه از ماه آوریل تا کنون است که ظاهرا طرح آتش بس پیشنهادی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب رسما به اجرا گذاشته شده است.

انتظار می رود این گزارش شامل اطلاعات مربوط به کشتار بیش از یکصد غیرنظامی در شهر حوله در ماه گذشته نیز باشد که مخالفان حکومت، نیروهای دولتی را مسئول آن دانسته اند.