مقام ایرانی نگارش نامه از سوی زندانیان سیاسی را زیر سئوال برد

یک مقام قضایی در ایران، گفته است بیانیه ها و نامه های زندانیان سیاسی این کشور، توسط آنها "نوشته نمی شود" بلکه به گفته او "حاصل نگارش دیگران از بیرون زندان است."

به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان ها در جمع خبرنگاران در مشهد گفته است: "بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این بیانیه‌ها توسط دیگران و به نام زندانیان امنیتی تنظیم می‌شود و اساسا در داخل زندان تنظیم نمی‌شوند."

مقام های ایرانی از به کار بردن اصطلاح زندانی سیاسی برای زندانیان عقیدتی خودداری می کنند و دیگر عباراتی همچون "زندانی امنیتی" را به کار می برند.

پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ که به دستگیری، محاکمه و زندانی شدن شمار کثیری از فعالان مدنی و سیاسی منجر شد، در مواردی زندانیان از شرایط "غیر استاندارد" زندان و محاکم قوه قضائیه، با نگارش یادداشت هایی، اعتراض و گاهی درباره شرایط حاکم بر ایران هم اظهار نظر می کنند.

علیرغم سرکوب اعتراضات سیاسی در ایران و حاکم شدن محدودیت های وسیع برای رسانه ها در ایران، نامه نگاری های زندانیان سیاسی از معدود موارد ادامه بروز اعتراض علنی در داخل این کشور است.