هشدار نخست وزیر اسپانیا در مورد نرخ بالای بهره

نخست وزیر اسپانیا، ماریانو راخوی، در مورد عدم توانایی احتمالی دولت اسپانیا در اداره مالی کشور، با توجه به نرخ بالای بهره، هشدار داد.

نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در اسپانیا اخیرا تا حدود ۷ درصد افزایش داشته است.

رسیدن نرخ بهره به این حد در کشورهای دیگر اروپایی باعث شد که آن کشورها به کمک های مالی گسترده نیازمند شوند.

آقای راخوی به پارلمان اسپانیا گفت که اقدام اتحادیه اروپا در اطمینان بخشیدن به بازارهای مالی و پایین آوردن هزینه های دریافت وام حیاتی است.