اسلامگراهای مالی کنترل یک شهر را از شورشیان در آوردند

اسلامگراها در شمال مالی پس از درگیری با شورشیان طوارق کنترل شهر گوآ در این کشور را در دست گرفته‌اند.

در این درگیری‌ها حداقل ۲۰ نفر کشته شده و رهبر سیاسی شورشیان طوارق نیز زخمی شده است.

اهالی شهر می‌گویند اسلامگرایان مرتبط با القاعده ساختمان‌هایی را که در کنترل طوارق بودند، تصرف کردند.

تنش‌ها میان طوارق و اسلامگرایان پس از کودتای مالی که کنترل شمال مالی به دست این دو گروه افتاد، افزایش یافته است.